درباره ما

آران و بیدگل نیوز  یکی از مجموعه های فرهنگی رسانه ای كشور است كه در خرداد ماه سال 1391 راه‌‌اندازی شد. 
اهداف 
در زمانی که رسانه یکی از ابزارهای مهم پاسداشت فرهنگ ایرانی اسلامی می باشد با تکیه بر این ابزار آمده ایم تا از ایران امروز برای فردا و فرداها حراست كنیم.

مرز فعالیتهای ما را اصول انقلاب اسلامی گفته شده در قانون اساسی و منافع ملی روشن می‌كند.
مراقبت از منافع ملی، مصالح مردم و باورهای ایمانی جامعه را وظیفه خود می‌دانیم و با رویكرد «مردم‌مدارانه‌» و "عدالت خواهانه" واقعیت‌های اجتماعی را رصد می‌كنیم.
در باور ما مردم ولی نعمت و محور و مسوولان نظام نیز خدمتگزاران این مردم هستند و هر یك ضمن برخورداری از حقوقی كه رعایتش واجب است، مسئولیت‌هایی نیز برعهده دارند.
نقد جدی و اصولی را عنصر زاینده یك جامعه پویا می‌دانیم و نگاه حزبی، پوسته‌ای - گروه گرایانه - و طایفه‌ای را در برابر منافع ملی برنمی‌تابیم.
پیشرفت، سربلندی و سعادت كشور را در گرو وحدت و یكپارچگی ملی، دادگری و خردورزی می‌دانیم و امیدواریم بتوانیم در راه گسترش و نیرومند‌سازی اثربخش باشیم .


راهنمای ورود به آران و بیدگل نیوز 
 برای ملاحظه صفحه اصلی «آران و بیدگل نیوز» می‌توانید با مراجعه به اینترنت به آدرس aranbidgolnews.ir مراجعه نمائید.
مشخصات 
مدیر مسئول:نعمت اله قبایی آرانی 
مدیر شورای سیاستگذاری: سجاد صادقی آرانی
زمینه فعالیت: انجام امور فرهنگی،هنری و خبری
تماس با ما 
استان اصفهان، شهرستان آران و بیدگل، خیابان امام رضا (ع)،رو به روی ثامن چهارم 
+۹۸ 54762771 
+۹۸ 9120120067 
info@aranbidgolnews.ir